O društvu

Ustanovni občni zbor Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino je potekal dne 30. maja 2017 v Ljubljani.
Namen delovanja društva je pospeševanje in spodbujanje znanstvenega raziskovanja novejše in sodobne zgodovine slovenskega in širšega prostora, združevanje in sodelovanje raziskovalcev različnih strok, ki se ukvarjajo z novejšo in sodobno zgodovino ter spodbujanje in pospeševanje ohranjanja kulturne dediščine.
Društvo spodbuja sodelovanje s podobnimi ustanovami v Sloveniji, zlasti z univerzami, inštituti, knjižnicami, arhivi in muzeji, ter sodelovanje s sorodnimi društvi, ustanovami in posamezniki v tujini.

Naslov

Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino
Krekov trg 1
1000 Ljubljana

E-pošta: [email protected]
Predsednik: [email protected]
Podpredsednica: [email protected]

Predsednik: Renato Podbersič
Podpredsednika: Helena Jaklitsch, Jurij Pavel Emeršič 
Blagajnik: Tomaž Ivešić