Predstavitev knjige dr. Simona Malmenvalla

Pravoslavje in ruska kultura v delih Franca Grivca

Predstavitev knjige bo v sredo, 26. oktobra 2022, ob 17. uri v prostorih Slovenskega šolskega muzeja
na Plečnikovem trgu 1 v Ljubljani.

Z avtorjem se bo pogovarjal dr. Matic Batič.

O knjigi:

Čeprav slovenski kulturni prostor ne slovi po sistematičnem poznavanju vzhodnega krščanstvaje na tem področju primerno izpostaviti duhovnika, teologa in zgodovinarja Franca Grivca (18781963), dolgoletnega profesorja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Grivec je bil prvi Slovenec, ki je rusko kulturno zgodovino kakor tudi sorodne slovanske teme osvetlil na znanstven način in s teološkim poudarkom. Monografija ponuja pregledno analizo Grivčeve recepcije treh medsebojno dopolnjujočih se razsežnosti ruske kulture: zgodovine pravoslavne Cerkve na vzhodnoslovanskem ozemlju, znamenitih ruskih mislecev 19. stoletja (Homjakov, Dostojevski, Solovjov) in družbenih sprememb z vrhuncem v oktobrski boljševiški revoluciji.
Delo želi posebej prispevati k boljšemu poznavanju zgodovine slovenske teologije in visokega šolstva ter gojiti medkulturni dialog, usmerjen k notranjemu in zunanjemu miru, katerega pomen je toliko večji v času napetosti med zahodnimi državami in delom slovanskega sveta.


O avtorju:

Simon Malmenvall se je rodil leta 1991 v Trstu. Leta 2012 je diplomiral iz zgodovine in rusistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2014 je na omenjeni fakulteti zaključil magistrski študij zgodovine in leta 2018 doktoriral iz teologije na Teološki fakulteti ljubljanske univerze. Leta 2019 je opravil državni strokovni izpit iz bibliotekarstva pri Narodni in univerzitetni knjižnici. Med letoma 2016 in 2018 je deloval kot mladi raziskovalec na Teološki fakulteti. Od leta 2018 je vodja bibliotekarskega in arhivskega dela na Katoliškem inštitutu, raziskovalec na Fakulteti za pravo in poslovne vede ter predavatelj in raziskovalec na Teološki fakulteti. Leta 2019 je na Teološki fakulteti dosegel habilitacijo v naziv docenta na področju religiologije in religijske antropologije, od leta 2021 pa je v okviru Teološke fakultete predstojnik Inštituta Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog. Objavil je več kot 200 znanstvenih in strokovnih del ter prevodov, med drugim je avtor treh monografij. Glavnina njegovega raziskovalnega zanimanja se usmerja v intelektualno zgodovino, ekumensko teologijo in zgodovino visokega šolstva.