Podelitev društvene nagrade

Prva podelitev nagrade Historia moderna viva

Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino vas vljudno vabi na podelitev nagrade Historia moderna viva, ki bo v ponedeljek, 13. februarja 2023, ob 17.30 v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani (Cekinov grad).

Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino podeljuje nagrado Historia viva moderna enemu ali več avtorjem za izvirno znanstveno monografsko delo s področja novejše in sodobne zgodovine, ki je pomembno za slovensko zgodovinopisje in je bilo izdano v obdobju zadnjih štirih koledarskih let pred letom podelitve nagrade. Komisijo za izbor nagrajencev sestavlja pet zgodovinarjev z različnih znanstvenih, raziskovalnih in pedagoških ustanov. Njihova naloga je, da v slovenskem zgodovinopisju poiščejo tisto najžlahtnejše, kompleksno in navdihujoče, kar dviga metodologijo in vedenje stroke na višjo raven.

Komisija za podelitev nagrade se je na svoji II. seji, v ponedeljek, 23. januarja 2023, odločila, da izmed prispelih pisnih predlogov v najožji izbor za nagrado izbere naslednje tri znanstvene monografije:

- Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna, 2018.

- Jože Možina, Slovenski razkol, okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora, 2019.

- Andrej Rahten, Po razpadu skupne države: slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita, 2020.

Društvo je nagrado podelilo prvič. Prejel jo je dr. Jože Možina za monografijo Slovenski razkol, okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora.

Podelitvi nagrade je sledil krajši pogovor z nagrajencem.

Dogodek je z nastopom oplemenitil basbaritonist Marko Fink.