Strokovno srečanje ob 100. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu

Spomin na Trst – slovenska pljuča

Predavanje bo v torek, 23. junija 2020, ob 18. uri v prostorih Muzeja VSO na Cankarjevi 11 v Ljubljani.

Letos se spominjamo stote obletnice požiga Narodnega doma v Trstu, osrednjega sedeža in
simbola vzpona Slovencev v Trstu pred usodno zarezo prve svetovne vojne in vključitve v
italijansko državo. Rojaki v Italiji in v matični Sloveniji napeto pričakujemo, ali se bo 13. julija izpolnila obljuba, da italijanska država vrne stavbo slovenski narodni skupnosti.
Srečanje z odličnima poznavalcema tržaške preteklosti bo priložnost za razgovor o samem
Narodnem domu in njegovi usodi, a tudi o stanju duha med tržaškimi Slovenci v zadnjem
avstrijskem obdobju, o značilnostih in pomenu politike Edinosti ter razlogih, da se drugje na Slovenskem močno krščanskosocialno gibanje na Tržaškem kljub naporom osebnosti, kot je bil dr. Jakob Ukmar, ni zasidralo.

Uvodoma bodo predstavljene stare razglednice Trsta iz zbirke Milana Škrabca.